Välkommen till Bildrum!


Bildrum erbjuder:

Bildterapi individuellt och i grupp

Grön rehabilitering  i natur-  och trädgårdsmiljö