Gröna Rummet

Naturen i sig kan påverka människors hälsa positivt, det kan räcka med att se natur för att må bättre. Genom vistelse i naturen stimuleras våra sinnen, blodtrycket sjunker, utsöndringen av stresshormoner minskar och utsöndringen av oxytocin, "lugn- och ro-hormonet", ökar. 

I trädgården kan man "bara vara", men också kombinera vistelsen med olika sinnesstimulerande aktiviteter, som förutom att minska stress också kan öka färdigheter och förmåga att använda sina egna resurser. Genom att fokusera på de olika sinnesintryck som trädgården erbjuder kombinerat med kreativt skapande aktiviteter, kan vistelsen i det gröna bidra till återhämtning och ökat välbefinnande.