Bildterapi 

I bildterapi används bilden som uttrycks- och kommunikationsmedel i terapeutiskt syfte. Genom bilden kan tankar, känslor och upplevelser uttryckas, som annars kan vara svåra att sätta ord på. Bearbetning sker både genom den skapande processen och genom reflekterande samtal om bildens uttryck tillsammans med bildterapeut.. Bildterapi kan bidra till ökad självkännedom samt ökad förmåga att använda sina egna resurser. Bildskapandet kräver ingen konstnärlig färdighet. 


Läs mer om bildterapi på www.bildterapi.se